Olycksfallsförsäkringen för eleverna i Bemböle skola


Bemböle Hem och Skola har tecknat en olycksfallsförsäkring i Folksam.

Försäkringen täcker olyckor under skoldagen (lektioner, raster och utflykter) samt under rakaste skolvägen hem (till och från skolan). I regel ersätts inte olyckor om eleven varit på väg till en kompis eller till t.ex. träningarna.

Ersättning fås för:

  • läkarkostnader
  • läkemedelskostnader
  • resor till och från läkaren

Försäkringen har ingen självrisk.

Ansökan bör innehålla: 

  • skadeanmälan
  • originalkvitto från läkarstationen (ifall FPA-ersättningen redan beaktats på kvittot), i annat fall kopia på läkarkvitto och FPA beslutet
  • originalkvitto från apoteket samt kopia av receptet
  • resedagbok (datum, varifrån vart, antal km) ifall man åkt egen bil

Skadeanmälan skall skrivas under av BHoS ordförande.