Medlemsavgift 2018-2019

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften är 10 euro per elev. Avgiften är frivillig men vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt betalar den. Man kan även betala en högre avgift om man vill stöda föreningens verksamhet mera!

  •     Aktia FI68 4055 2920 0610 43 HELSFIHH