Bemböle Hem och Skolas styrelse 2020/2021

 

Ordförande Hanne-Grete Christensen

Viceordförande Sanna Savunen

Kassör Annina Juselius

Sekreterare Tommi Turku

Webansvarig Annina Juselius

Stipendieansvarig Mikael Palmgren

Lärarrepresentant Ulf-Johan Sunabacka

Medlemmar Petra Norrgård, Laila Seiriö

Suppleanter