Bemböle Hem och Skolas styrelse 2021/2022

 

Ordförande Tommi Turku

Viceordförande Sanna Savunen

Kassör Annina Juselius

Sekreterare Sandra Yliruusi

Webansvarig Sandra Yliruusi

Stipendieansvarig Mikael Palmgren

Lärarrepresentant Ulf-Johan Sunabacka

Medlemmar

Suppleanter