Bemböle Hem och Skolas styrelse 2018/2019

 

Ordförande Hanne-Grete Christensen

Viceordförande Sanna Savunen

Kassör Annina Juselius

Sekreterare Laila Seiriö

Webansvarig Frida Wickholm-Jansson

Stipendieansvarig Mari Saarelainen

Lärarrepresentant Ulf-Johan Sunabacka

Medlemmar Petra Norrgård

Suppleanter